EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Razmena podataka sa drugim softverima

SurfIng omogućava preuzimanje podataka za kreiranje DMT-a korišćenjem posebnih ASCII formata. Po potrebi podaci se mogu preuzeti i iz DXF fajla pri čemu treb poštovati određene konvencije u pogledu naziva lejera i toga koji entiteti se mogu nalaziti na kom lejeru.

Rezultati analiza DMT-a mogu se sačuvati ili iskonvertovati u veći btoj izlaznih formata, od kojih je za većinu korisnika svakako najinteresantniji DXF format.

Raspoložive opcije za konverzije podataka u različite formate

Korišćenje funkcije za konverziju DMT podataka u DXF