EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Računanje zapremina

U okviru SurfIng-a implementiran je vrlo kvalitetan algoritam za proračun zapremina. Za rad algoritma potrebno je definisati područje u okviru koga se računaju zapremine. Nakon toga se definiše metod proračuna zapremina koji može biti:

  • u odnosu na horizontalnu ravan;
  • u odnosu na kosu ravan;
  • u odnosu na DNT predstavljen TIN modelom podataka.

 Korišćenje funkcije za proračun zapremina