EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Opštinski GIS - Pirot

U bliskoj saradnji sa organima lokalne samouprave Opštine Pirot razvijen je GIS baziran informacioni sistem koji pokriva veći broj procedura rada u opštinskoj upravi, Direkciji za izgradnju opštine Pirot i komunalnim preduzećima JP „Komunalac“ i JP „Parking servis“. Projekat je realizovan u okviru Exchange 3 programa finansiranog od strane Evropske unije.

Konkretan cilj projekta je bio razvoj i implementacija GIS-a opštine Pirot i uspostavljanje infrastrukture geoprostornih podataka na opštinskom nivou, na osnovu “Strategija razvoja GIS-a opštine Pirot“ usvojene 2005. godine.

Ceo sistem je razvijen nakon opsežne i detaljne analize potreba ključnih korisnika opštinskog GIS-a. Identifikovani su svi poslovni procesi koji su relevantni za ove korisnike u smislu gazdovanja i održavanja odgovarajućih resursa i na osnovu toga razvijeni su odgovarajući modeli baza podataka i softverski alati. Razvijena su četiri podsistema i to:

  • GIS za održavanje objekata javne rasvete;

  • GIS za održavanje puteva, ulica i saobraćajne signalizacije;

  • GIS za održavanje komunalnih objekata;

  • GIS zasnovan na tematskoj celini prirodnih resursa.

Razvoj i implementacija pomenutih komponenti podrazumevali su i obezbeđivanje dovoljnog broja radnih mesta,i to:

  • Cadcorp SIS  - desktop GIS softvera za napredni rad sa geoprostornim podacima i geoinformacijama,

  • Cadcorp GeognoSIS - web GIS servera i

  • web GIS klijentskih aplikacija za standardni rad.

Jedan od ciljeva projekta bio je i redizajn opštinskog web geoportala u okviru koga su integrisani svi geoprostorni podaci, geoinformacije i servisi opštinskog GIS-a. Ovaj geoportal predstavlja centralno mesto za pristup opštinskom GIS-u za najveći broj korisnika, uključujući tu i profesionalne korisnike iz opštinske administracije i javnih preduzeća, ali i građane i druge spoljne korisnike. Građanima Pirota je omogućen uvid u zvanične opštinske podatke, kao i mogućnost prijave kvarova i drugih problema, praćenja njihovog otklanjanja i slanja sugestija i primedbi opštinskim institucijama.

Jedan deo podataka na web portalu je javno dostupan, a javna adresa je: http://gis.pirot.rs/

 opštinski GIS Pirota