EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Napredna 3D vizuelizacija

S obzirom da je SurfIng koncipiran tako da koristi TIN kao osnovnu strukturu podataka, jasno je da je ovaj softver bio logično okruženje za implementaciju 3D vizuelizacije DMT podataka. Softver je razvijen korišćenjem standardnih Windows razvojnih alata, tako da nije bio veći problem da se u okviru njega implementira funkcija 3D vizuelizacije korišćenjem OpenGL grafičke biblioteke.

Od drugih opcija treba spomenuti da je korisniku ostavljena mogućnost podešavanja pozicije svetla, a podržana je i mogućnost promene odnosa horizontalnih i vertikalnih dužina (karikirana visinska predstava) u cilju boljeg sagledavanja reljefa terena i uočavanja grešaka u podacima.

Posebno je važno za realizaciju verifikacije podataka to što je obezbeđena veza između SurfIng-a i MapSoft-a, tj. veza između 3D modela i baze prikupljenih podataka. Prilikom selekcije trougla iz SurfIng-ovog 3D prikaza u MapSoft-u se vrši automatsko pozicioniranje tog dela terena u radnom prostoru. Na ovaj način olakšana je lokalizacija greške u modelu i njeno korigovanje. Funkcija za direktno korigovanje visine u bazi podataka MapSoft-a iz SurfIng-ovog okruženja može se takođe vrlo jednostavno implementirati. Ovo nije učinjeno iz prostog razloga, jer je procenjeno da korisnik treba u okruženju MapSoft-a da utvrdi koja je greška u pitanju i da ponovo izmeri ili koriguje pogrešno merenje.