EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Obračun objedinjene naplate - Bijeljina

Za Opštinu Bijeljina razvijen je informacioni sistem za potrebe obračuna objedinjene naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne takse. Pored projektovanja i razvoja aplikativnog softvera u sistemu obaveza MapSoft-a je bila i konverzija podataka preuzetih od lokalnog katastarskog ureda. Ulazni podaci projekta bili su su službeni podaci katastarskog operata i digitalnog geodetskog plana dok je projekat realizovan u saradnji sa lokalnim geodetskim preduzećem Geo-Soft.

obračun objedinjene naplate u Bijeljini

Aplikativni deo softvera je razvijen kao 3-slojna aplikacija koja u pozadini ima MS SQL Server 2005 kao menadžer baze podataka, MapSoft Total Solution kao server prostornih podatka dok se na strani klijenta mogu koristiti svi raspoloživi web browser-i.

Osnovne funkcionalnosti aplikativnog softvera su:

  • administracija,
  • vođenje podataka o subjektima sistema,
  • pretraživanje, pregled i editovanje podataka o obveznicima, parcelama, objektima i delovima objekata,
  • generisanje rešenja,
  • prikaz prostorno definisanih podataka na digitalnom geodetskom planu,
  • evidentiranje i praćenje naplate naknade,
  • vođenje evidencije o opomenama i žalbama,
  • generisanje izveštaja

Primer pregleda i generisanja rešenja: