EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Modeliranje površi terena

Modeliranje površi terena na osnovu TIN-a je realizovano korišćenjem standardnih postupaka poznatih iz teorije digitalnog modeliranja terena (Cvijetinović 2005). Za obezbeđivanje glatkosti površi terena implementirani su postupci zasnovani na Bézier-ovim trougaonim zakrpama. Korisniku softvera je ostavljena mogućnost izbora jedne od sledećih metoda za modeliranje površi terena korišćenjem TIN-a:

  • linearna interpolacija (predstavljanje terena prostornim trouglovima, tj. trougaonim facetama);
  • kubna interpolacija (predstava terena kubnim Bézier-ovim trougaonim zakrpama);
  • interpolacija polinomom petog stepena (predstava terena Bézier-ovim trougaonim zakrpama petog stepena).

Za Bézier-ov trougao problem se svodi na određivanje tačaka Bézier-ove kontrolne mreže koja predstavlja kontrolni poliedar za traženu površinsku zakrpu

Bézier-ova kontrolna mreža i Bézier-ov trougao (trougaona površinska zakrpa reda 4 –levo, granične krive za kubnu zakrpu - desno)

Po pravilu, jedan Bézier-ov trougao (trougaona površinska zakrpa) odgovara jednom trouglu TIN-a. Za proračun se koristi uslov da površ interpolira temena trougla i da normale na površ (tangente na površ) u temenima trougla budu jednake unapred zadatim vrednostima. Ove normale se uglavnom računaju na osnovu poznatih tačaka površi, tj. temena osnovne mreže.

Korisnik može izabrati bilo koju od ovih metoda interpolacije za izvođenje neke od implementiranih analiza DMT-a (interpolacija visina, konstrukcija izohipsi, računanje zapremina, 3D vizuelizacija,...).