EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Lokalna podrška i obuka korisnika

MapSoft je jedan od prvih softvera iz ove oblasti sa kojim su se korisnici upoznavali na jedini pravilan način, a to je kroz program obuke koji je realizovan kroz rad na realnim projektima i sa podacima korisnika. MapSoft 2007 ima oko 500 licenciranih instalacija na području Republike Srbije, a obuku od strane licenciranih instruktora prošlo je oko 1000 korisnika. Kroz 15-tak godina distribucije softvera razvijen je i efikasan način obuke korisnika, bilo da se radi o korisnicima sa predznanjem iz oblasti GIS-a ili ne. Obuka se razdvaja na tri osnovna nivoa i to na obuku za:

  • Sistem inženjera
  • Naprednijeg korisnika
  • Običnog korisnika

 

Program obuke izvodi se fazno i obavezno sa korisnikovim podacima i u korisnikovom okruženju. Obuka prelazi u narednu fazu tek kada korisnik savlada osnovne veštine iz prethodne. Cilj svake faze je da korisnik sam može da obavlja poslove iz svog delokruga rada. Izbegava se „pretrpavanje“ korisnika sa mnoštvom informacija i mogućnosti naročito ako se radi o manje iskusnom korisniku.