EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Lokacijski bazirani servisi

Rad na razvoju lokacijski baziranih sistema u MapSoftu je počeo u avgustu 2005. godine, kao nastavak istraživanja i razvoja u oblasti geoinformatike. Velika količina prostornih podataka koju je posedovao MapSoft (za područje Srbije u tom trenutku nisu postojali ozbiljni setovi podataka na javno dostupnim map servisima), razvojni tim MapSoft-a koji je imao veliko iskustvo u oblasti geoinformatike, kao i ideje osnivača MapSoft-a, o razvoju lokacijski baziranih servisa (eng. Location Based Services, skraćeno LBS), bili su glavni razlozi da Upravni odbor MapSoft-a deo resursa kompanije usmeri u razvoj ove oblasti.

MapSoft tim je svoj razvoj usmerio na rešenja sa sledećim karakteristikama:

  • servisno orijentisana arhitektura (Service Oriented Architecture - SOA) i web servisi
  • nezavisne komponente, bazirane na otvorenim transportnim protokolima i XML baziranim standardima za razmenu podataka
  • dostupnost kroz http/https
  • poštovanje industrijskih i ISO/OGC standarda koji obezbeđuju interoperabilnost

Zahvaljući ovom pristupu omogućen je razvoj velikog broja LBS scenarija:

Kategorija usluge

Primer aplikacije

Usluge praćenja i pozicioniranja 

Lociranje i praćenje dobara, vozila, tereta, ljudi (briga o deci, starijima i bolesnima) i dr.

Služba za korisnike u hitnim situacijama

Hitna pomoć, vatrogasci, policija, pomoć na putu i sl.

Naplata na osnovu informacije o lokaciji

Plaćanje poziva, putarine, narudžba robe i dobara

Usluge selektivnog marketinga na osnovu podatka o lokaciji

Ciljano oglašavanje

Igre na zasnovane na LBS-u

Lov na blago, odbrana teritorija

Infotaiment baziran na informaciji o lokaciji

Aplikacije za pronalazak prodajne lokacije, trgovine, objekata i sl.

Između više desetina LBS scenarija najdalje se otišlo u razvoju sistema za praćenje odnosno upravljanje voznim parkom (eng. Fleet Management). Detaljnije o razvoju LBS scenarija za upravljanje voznim parkom MobTrack:24 možete pročitati na web stranici Mobile Solutions http://www.mobilesolutions.rs/index.php/o-nama/vazni-datumi