EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Snimanje rečnih vodotokova na području Federacije Bosne i Hercegovine

Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, sledeći EU Direktivu 2007/60/EC koja se odnosi na procenu i upravljanje rizicima od poplava, doneta je odluka o izradi karata rizika od poplava na području Bosne i Hercegovine. Jedan od najefikasnijih načina izrade ovih karata tj. izvođenja hidroloških analiza i modeliranja je prikupljanje prostornih podataka LiDAR tehnikom. Ovi podaci predstavljaju vrlo efikasan alat za definisanje prioriteta odnosno tehničkih, finansijskih i političkih odluka koje se tiču upravljanja rizicima od poplava.

Na tenderu koji je raspisao međunarodni konzorcijum, MapSoft je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, te je tokom aprila 2018. godine bio angažovan na LiDAR i aerofoto snimanju vodenih tokova na području Federacije Bosne i Hercegovine. 

Područje projekta obuhvatalo je ~1000 km2 vodotokova u Federaciji BiH, ali je LiDAR i aerofoto snimanjem obuhvaćena dvostruko veća teritorija.
Statistika realizacije snimanja:

  • Snimano 16 od 22 kalendarska dana (loši vremenski uslovi)
  • 80 sati leta, od toga 40 sati u linijama snimanja
  • Ukupna dužina leta 13.000 km
  • 630 linija, uglavnom sa promenom visine i azimuta leta

trajektorije

Rezultati snimanja:
Uz izvršene kontrole kompletnosti i tačnosti, podaci su bili spremni za isporuku dva dana nakon poslednjeg dana snimanja:

Georeferenciran i kolorizovani oblak tačaka u LAS formatu:

  • gustina oblaka tačaka: minimalno 5 tačaka/m2
  • ~32 milijarde tačaka (1.5 TB u LAS formatu)
  • memorijski prostor za procesiranje podataka: ~10 TB 

Georeferencirani aerofoto (RGB) snimci:

  • broj georeferenciranih snimaka: 19.424
  • rezolucija snimaka: 10 cm/pix

aero snimak

oblak 1