EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Obnova premera građevinskog reona

Kao i u oblasti premera vangrađevinskog reona MapSoft je uveo novine u sprovođenju obnove premera građevinskog reona tako što je, ostajući u okvirima postojećih propisa, maksimalno iskoristio prednosti koje sa sobom nose geoinformatika, aerofotogrametrija i globalno pozicioniranje (GPS tehnologija).

Korišćena metodologija u obnovi premera predstavlja kombinaciju sledećih metoda snimanja:

* aerofotogrametrijske metode,

* polarne metode i 

* metode globalnog pozicioniranja.

Svi podaci prikupljaju se digitalno, sa centralizovanim sistemom prikupljanja podataka i upravljanja projektom. Kao osnovni softverski alat za prikupljanje podataka digitalnom fotogrametrijskom sterorestitucijom koristi se fotogrametrijska stanica PhotoSoft, dok se za unos podataka prikupljenih polarnom metodom i metodom globalnog pozicioniranja koristi MapSoft 2012. MapSoft 2012 se takođe koristi za dešifraciju na terenu, ali i za kontrolu prikupljenih podataka. Za jedan projekat se postavlja centralna baza podataka i svi korisnici bilo da rade na dešifraciji na terenu, da prikupljaju podatke kroz PhotoSoft ili MapSoft direktno rade nad podacima centralne baze podataka. 

 

Akteri i tok podataka obnove premera građevinskog reona

Projekat obnove premera građevinskog reona sprovodi se kroz sledeće faze:

  • dešifracija (definisanje topologije i približne geometrije sadržaja DKP-a i DTP-a na terenu sa prikupljanjem opisnih i kontrolnih podataka)

obnova premera   

Dešifracija (geodetski stručnjak opremljen PC tabletom sa MapSoft 2012)

  • pozicioniranje tačaka (snimanje tačnih pozicija svih dešifrovanih tačaka) 

Pozicioniranje tačaka stereorestitucijom fotosignalisanih tačaka u PhotoSoft okruženju

  • pregleda dešifracije (digitalne skice u PDF formatu direktno generisane iz centralne baze podataka). Po sadržaju i načinu prikaza odgovaraju klasičnim fotoskicama koje su manuelno iscrtavane

fotoskica

Digitalna fotoskica u Adobe Acrobat okruženju i primer upisivanja na digitalnu fotoskicu (dole)