EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Interpolacija visina po profilima

Kod konstrukcije i iscrtavanja podužnih i poprečnih profila omogućeno je zadavanje sledećih parmetara:

  • ime ulazne datoteke sa parametrima definicije profila (ako se ovi parametri ne zadaju interaktivno – iz dijaloga i digitalizacijom po ekranu);
  • jedna ili više linija koje definišu  trasu duž koje se iscrtavaju podužni profil ili više poprečnih profila;
  • ime izlazne datoteke;
  • tip interpolacije (linearna, bikubna ili korišćenjem polinoma petog stepena);
  • uključivanje preseka sa linijama trouglova i obaveznim linijama terena u profil terena (vrlo značajna opcija kojom se obezbeđuje da se važni detalji terena ne izgube tokom konstrukcije profila);
  • razmak između tačaka po profilu, dužina profila (za poprečne profile - posebno za levu i desnu stranu poprečnog profila);
  • razmere isrtavanja – posebno za visine,a posebno za položajnu predstavu;
  • opcija generisanja DXF datoteke sa crtežom profila;
  • način formatiranja crteža, tj. mogućnost specificiranja iscrtavanja sa ograničavanjem dimenzija formata po visini (primer - ograničavanje iscrtavanja podužnog profila na A4 format).<

Korišćenje funkcije za konstruisanje podužnog profila