EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Servis geokodiranja

MapSoft izvršava usluge geokodiranja i reverznog kodiranja na osnovu sopstvenog seta podataka ili podataka koje obezbedi klijent.

Proces geokodiranja podrazumeva pridruživanja prostorne lokacije na osnovu opisnih podataka (adresa, naziv, …), dok je proces reverznog geokodiranja proces određivanja adrese ili pripadnosti nekom drugom prostornom entitetu na osnovu zadatih koordinata.

Uslugu geokodiranja i reverznog geokodiranja MapSoft vrši na više načina:

  • kao jednokratnu uslugu na zahtev,
  • periodičnu uslugu po međusobno uspostavljenim procedurama i
  • on line uslugu putem standardnih ili međusobno definisanih servisa raspoloživih  na MapSoft serveru.

Servis reverznog geokodiranja vraća formatirani string sa najbližom adresom za datu WGS84 koordinatu i oslanja se na MapSoftov adresni sistem za Srbiju.

MapSoft raspolaže zavidnom bazom prostornih podataka na teritoriji Republike Srbije na osnovu kojih pruža ovaj servis.