EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Verzije

PhotoSoft je napravljen u tri osnovne verzije:Viewer, StandardiProfessional, čije su funkcionalnosti podeljene tako da zadovoljavaju tri osnovne grupe korisnika. 

VIEWER verzija je namenjena korisnicima koji povremeno imaju potrebu za prostornim informacijama, a njihove potrebe zadovoljava samo stereoskopsko sagledavanje prostora.

Osnovne funkcionalnosti Viewer verzije su:

 • 3D stereoskopski prikaz anaglifskom metodom
 • Promena  prikaza sadržaja na ekranu pomeranjem po prostoru (zumiranje, panovanje)
 • Automatsko učitavanje optimalnog stereo modela u zavisnosti od položaja 3D kursora
 • Očitavanje 3D koordinata trenutne pozicije 3D kursora (X, Y, Z)
 • Merenja u prostoru (3D koordinata tačke; dužine, azimuta i visinske razlike linije i polilinije; površine)
 • Prikaz izohipsa

Viewer verzija nema posebnih hardverskih zahteva izuzev dovoljno prostora na hard disku, grafičke kartice prosečnih karakteristika i naravno anaglifskih (crveno-cijan) naočara za stereoskopsko gledanje.

Porteban hardver za viewer verziju:

 

STANDARD verzija je namenjena korisnicima koji imaju kompleksnije zahteve, tako da je njima omogućeno “udobnije” sagledavanje prostora u stereoskopskom režimu, kombinacija sa raspoloživim vektorskim podacima, različite vrste merenja, kao i prikupljanje podataka u manjem obimu.

Standard verzija je proširenje osnove Viewer verzije i to za:

 • 3D stereoskopski prikaz uz pomoć aktivnih naočara (shutter glasses)
 • Automatskog poništavanja paralakse (postavljanja 3D kursora na površ terena ili objekata)
 • Više načina zumiranja i panovanja
 • Upravljanje vektorskim podacima
  • Učitavanje i snimanje vektorskih podataka u ESRI shp formatu
  • Kreiranje novih lejera sa proizvoljnim atributima
  • Kreiranje i brisanje
  • Prikaz atributskih podataka
  • Dinamičko snapovanje
  • Selekcije

3D stereoskopski prikaz uz pomoć aktivnih naočara podrazumeva korišćenje specijalizovanog hardvera koji se sastoji od standardnog računara nadograđenog NVIDIA 3D Vision setom (naočare + emiter), NVIDIA Quadro grafičke kartice i TFT monitora sa frekvencijom 120 Hz. Pored prikaza na monitoru moguć je prikaz i na televizorima i DLP projektorima koji imaju mogućnost rada  na frekvenciji 120 Hz.

Potreban hardver za standard verziju:

 

PROFESSIONAL verzija je namenjena za profesionalnu fotogrametrijsku stereorestutuciju tj. za korisnike koji rade na poslovima masovnog prikupljanja 3D digitalnih podataka fotogrametrijskom metodom, kao što su izrada digitalnih modela terena, topografskih planova i karata, katastarskih premera, 3D modela gradova itd.

Professional verzija je proširenje Standard verzije i to za:

 • Dodatni prozor za ortogonalni prikaz vektora i rastera (2D View)
 • Podrška za 3D miša
 • Upravljanje vektorskim podacima
  • Učitavanje i snimanje podataka iz više vektorskih formata (Microsoft SQL Server 2008>, MapSoft Server, MapSoft ASCII format, Intregraph file format,…)
  • Rad sa neograničenim količinama vektorskih podataka
  • Napredni režimi snapovanja
  • Napredni režimi selekcija
  • Napredne CAD alatke
  • Specijalizovane alatke za konstrukcije geometrija (lučni presek, svođenje objekata, …)
 • Alatke za rad sa podacima digitalnog modela terena
  • Prikupljanje podataka (tačaka u pravilnoj mreži i strukturnih linija)
  • Generisanje DMT-a
  • Generisanje izohipsa proizvoljne ekvidistancije

Ova verzija pored hardverskih karakteristika koje zahteva Standard verzija za optimalan rad podrazumeva korišćenje dva TFT monitora i specijalizovanog 3D miša.

Potreban hardver za professional verziju: