EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

O PhotoSoftu

PhotoSoft predstavlja softversku komponentu proizvoda pod nazivom 3DPhoto kompanije Mapsoft. To je samostalni modul programskog sistema MapSoft 2007 namenjen digitalnoj fotogrametrijskoj restituciji. Sam MapSoft je početkom 90-tih nastao kao prirodan nastavak razvoja automatizacije procesa prikupljanja prostornih podataka na analognim stereorestitucionim instrumentima tj. iz modula zvanog PPCSoft. Tek ubrzani razvoj hardverskih komponenti u poslednje vreme omogućio je pravljenje jeftinih restitucionih radnih mesta.

PhotoSoft logo

 

PhotoSoft je razvijen kao stand alone Windows aplikacija. Iako je modul sistema MapSofta 2007, ne zahteva obavezno interakciju sa ostalim modulima programskog sistema. Kao i ostali moduli programskog sistema i PhotoSoft ne zahteva nikakve dodatne licence za rad jer je u potpunosti razvijen od strane stručnjaka naše kompanije.

Za razliku od većine konkurentskih proizvoda PhotoSoft nije CAD baziran program, već je zasnovan na GIS koncepciji. Kao polazna osnova za razvoj uzet je OGC standard za implementaciju Simple Feature access (OpenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access).