EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

KoMasss

KoMasss je modul programskog sistema MapSoft 2007 namenjen podršci procesima tokom realizacije projekata komasacije u Srbiji. Prva verzija softvera je realizovana za potrebe projekta komasacije u K.o. Opovo, a nakon toga su u naredne verzije ugrađena iskustva iz još četiri projekta komasacije, koji su u potpunosti realizovani ili čija je realizacija u toku. Iako se sofver bavi univerzalnim problemima komasacije, u njega je ugrađen velik broj specifičnosti koje prate komasacije u Srbiji.

Modul je razvijen na Microsoft platformi, delimično u okviru osnovne MapSoft aplikacije, a delimično kao nezavisna aplikacija. Svi atributski i prostorni KoMasss podaci se smeštaju u geoprostornu Microsoft SQL Server bazu podataka. KoMasss baza podataka je projektovana tako da koristi kako osnovne mogućnosti MS SQL Servera (relacije, referencijalni integritet, domene...) tako i napredne mogućnosti prostornih osobina MS SQL Server baze podataka, kod kontrole prikupljenih podataka i kod dodeljivanja atributa na osnovu prostornih odnosa između geometrijskih objekata.

U interakciji sa ostalim modulima MapSoft 2007 pokriven je celokupan proces komasacije, od početka do kraja i to:

 • formiranje digitalnog katastarkog plana (DKP-a) pre procesa komasacije;
 • preuzimanje podataka iz službenih baza podataka katastra zemljišta i zemljišne knjige;
 • utvrđivanje faktičkog stanja kroz rad komisije;
 • utvrđivanje vrednosti zemljišta;
 • podrška izradi idejnog i analitičkoj razradi glavnog projekta komasacije (putna i kanalska mreža, table>...);
 • generisanje, pregled i štampa Iskaza stanja pre i posle procesa komasacije;
 • podrška radu komsije za raspodelu vrednosti - formiranje novih parcela;
 • formiranje DKP-a posle procesa komasacije;
 • priprema za obeležavanje novih parcela na terenu;
 • izrada konačnih rešenja za formiranje katastra nepokretnosti;
 • vođenje istorije promena nastalih tokom komasacije;
 • automatizovan proces kontrole konzistentnosti unetih podataka;
 • veliki broj standardnih i naprednih izveštaja (Zapisnik o utvrđivanju predkomasacionog stanja, Spisak učesnika, Iskazi, Knjiga fonda komasacione mase, Zapisnik o uvođenju korisnika u posed, Spisak promena...).