EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

O MapSoft 2007

MapSoft 2007 je aplikacija koja može da zadovolji i najsloženije zahteve u pogledu prikupljanja, obrade i prezentacije prostornih podataka krupne razmere. Pored toga, MapSoft 2007 se može koristiti kao GIS softver opšte namene, na primer za: projekte na kojima se očekuje velika količina prostornih podataka, projekte koji se prostiru na velikoj teritoriji, rad sa rasterskim podlogama ekstremno velikih dimenzija - (digitalni ortofoto, karte u boji i sl.), distribuciju podataka korišćenjem Internet/Intranet servisa, itd.

mapsoft logo

MapSoft 2007 je softver čija je prvobitna namena rukovanje digitalnim sadržajem krupnorazmernih geodetskih planova i karata. Zato je i glavni akcenat kod razvoja MapSoft-a i bilo obezbeđenje kvaliteta geometrije i topologije prostornih podataka. Posebna pažnja je posvećena podršci prikupljanju i verifikaciji prostornih podataka.

MapSoft 2007 radi pod Microsoft Windows operativnim sistemima (9x/NTx/2000/ME/XP). Softver karakteriše standardni Windows korisnički interfejs sa velikim mogućnostima podešavanja okruženja (meniji, palete alatki, "vrući" tasteri, podešavanja boja elemenata interfejsa i sl.).

Softverska koncepcija na kojoj je zasnovan MapSoft aplikacija omogućila je da MapSoft 2007 može da funkcioniše kao Automation server koji se kao objekat može uključiti i koristiti unutar aplikacija pisanih u Visual Basic, C++, .Net i drugim razvojnim alatima koji mogu da koriste COM objekte.

MapSoft 2007 se ne oslanja na druge komercijalne softvere i biblioteke već je u potpunosti razvijen od strane domaćeg autorskog tima. Shodno tome sa sobom ne uključuje nikakve dodatne troškove licenciranja za korišćenje.