EnglishSrpski

GIS za podstandardna romska naselja

Projekat razvoja GIS-a za podstandardna romska naselja rađen je u okviru projekta "Ovde smo zajedno - Evropska podrška za inkluziju Roma" koji je finansirala Evropska unija, a realizuje misija OEBS-a u Srbiji (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju).

ovdesmozajedno

Podaci o podstandardnim romskim naseljima prikupljani su od strane Stalne konferencije gradova i opština sa ciljem kreiranja preduslova za formiranje GIS baze podataka neophodne za efikasno i efektivno donošenje investiciono-akcionih odluka od strane resornog ministarstva. MapSoftu su na raspolaganje stavljeni administrativni, statistički i katastarski podaci, kao i osnovni podaci o pojedinačnim podstandardnim romskim naseljima (ukupno 583 naselja). Svi ovi podaci - alfanumerički, vektorski i rasterski - importovani su u razvijeni geoinformacioni sistem koji se zasniva na intenzivnom korištenju web tehnologija: distribuirana višeslojna klijent-server arhitektura, sistem jednostavan za centralizovano održavanje, korišćenje tankih web i Web GIS servisa i web klijenata gde god je to moguće, omogućeno korišćenje podataka i servisa GIS-a od strane velikog broja distribuiranih korisnika.

Intenzivna obrada podataka (unos i izmene veće količine podataka, napredne prostorne analize) vrši se korišćenjem GIS desktop softvera, dok je pristup podacima obezbeđen preko Web GIS aplikacije (za neograničen broj radnih mesta, sa bilo kog računara koji ima pristup Internetu, nema ograničenja u pogledu OS-a i Web pretraživača).

 

desktop GIS

Desktop GIS softver (QGIS 2.8.1)

Razvijeno softversko rešenje obezbeđuje istovremeno korišćenje GIS baze podataka preko desktop i Intranet/Interneta, bez konverzije podataka. Desktop GIS alat pristupa direktno GIS bazi podataka bez srednjeg sloga. Postojeći model podataka može da se jednostavno proširiti sa alatima za DBMS administraciju bez bilo kakvog uticaja na rad GIS sistema. Obezbeđeno je istovremeno korišćenje rasterskih, vektorskih i drugih podataka iz GIS baze podataka. Rešenje obezbeđuje najviši mogući nivo skalabilnosti, samo uz obezbeđivanje neophodnih hardverskih resursa. Otvorene je arhitekture kako bi se osigurala integracija sa drugim srodnim bazama podataka, a sama web aplikacija je lokalizovana na srpski jezik.

webGIS 1

Izgled početne strane web rešenja

Karakteristike razvijenog web GIS rešenja (MapSoft Geoportal GS):

 • Interaktivna mapa sa kombinovanim vektorskim i rasterskim prostornim podacima
 • Web bazirana aplikacija zasnovana na klijent-server arhitekturi
 • Prostorni i atributski upiti
 • Alati za crtanje, dodavanje i izmene geometrije koje mogu biti deo slojeva sa puno podataka
 • Klijent-server komunikacija preko web servisa i WMS interfejsom
 • Mogućnosti za optimizovano iscrtavanje (prostorni indeksi, tajlovanje, podešavanje nivoa detaljnosti)
 • Neograničen broj licenci za pristup serveru (neograničen broj korisnika)
 • Kompatibilnost sa standardnim web pretraživačima (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera)
 • Interaktivna tabela sadržaja lejera (legenda) sa simbolima lejera
 • Prostorni upiti na karti klikom, ili crtanjem oblika na karti, što dovodi do prikaza atributa odabranih prostornih entiteta
 • Merenja na mapi položaja, dužine i površine
 • Serversko i klijentsko keširanje tajlova za brz prikaz
 • Izmena stilova slojeva na klijentskoj strani.

webGIS 2

 

 webGIS 3

Prikazi web GIS rešenja