EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

GIS u lokalnim samoupravama

MapSoft je jedan deo aktivnosti usmerio ka razvoju prostorno orijentisanih informacionih sistema za krajnje korisnike. Jedan od pravaca razvoja su i podsistemi koji se koriste u lokalnim samoupravama. Kao osnova za razvoj ovakvih sistema poslužile su nove komponente MapSoft-a 2007 koje su pre svega okrenute ka distribuciji prostornih podataka korišćenjem Web tehnologije, a to su MapSoft 2007 Server  i MIMS (MapSoft Internet Mapping Solution) čiji je zajednički naziv MapSoft Total Solution.

Među projektima koji su najznačajniji, a koji se odnose na GIS podršku lokalnim samoupravama, su: