EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Termalno snimanje

Ova vrsta snimanja podrazumeva upotrebu termalne kamere koja beleži podatke iz dela spektra koji ljudskom oku nije vidljiv, a odnosi se na infracrvenu energiju (toplotu) koju emituje svaki objekat kao funkciju svoje temperature. Što je objekat topliji, on emituje više energije. Termalna kamera je u osnovi toplotni senzor koji ima mogućnost detekcije vrlo malih temperaturnih razlika.

snimanje termalnom kamerom

termalno 2

primeri istovremenog snimanja običnom i termalnom kamerom


MapSoft korisnicima nudi snimanje termalnom kamerom visoke rezolucije (od 10 – 50 cm) bilo samostalno ili u kombinaciji sa istovremenim snimanjem klasičnom fotogrametrijskom kamerom. Podaci termalnog snimanja mogu se koristiti u zaštiti čovekove okoline, detekciji anomalija u funkcionisanju tehnoloških mreža i infrastrukture (na primer, otkrivanje gubitaka energije duž toplovoda ili dalekovoda), kao i monitoringa neracionalnog korišćenja energije za zagrevanje tokom zimskog perioda.
Kao finalni produkt snimanja termalnom kamerom MapSoft izrađuje digitalni ortofoto veće ili manje prostorne tačnosti po sličnom principu kao i kod RGB snimaka.