EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Izrada topografskih podloga za potrebe idejnog projekta autoputa

Sredinom septembra 2017. godine MapSoft je priveo kraju realizaciju projekta izrade topografskih podloga za potrebe izrade Idejnog projekta autoputa Beograd - Južni Jadran, sekcija III: Požega - Boljare (granica sa Republikom Crnom Gorom) za potrebe kompanije China Communication Construction Company (CCCC).

U sklopu realizacije geodetsko-fotogrametrijskih radova MapSoft je na osnovu aerofoto i LiDAR snimanja izradio digitalni ortofoto (DOF), digitalni model terena (DMT) i topografske planove (DTP) područja od interesa.

Ovaj projekat dokazao je da istovremeno aerofoto i LiDAR snimanje nema alternativu kada je u pitanju metoda kojom se u vrlo kratkom vremenskom roku može doći do visokokvalitetnih i ažurnih prostornih podataka potrebnih za projektovanje. Naime, projektanti CCCC bili u prilici da projektovanje autoputa na ovoj deonici započnu svega 25 dana od dana izvršenog aerofoto i LiDAR snimanja, koliko je MapSoftu bilo potrebno da izradi DOF i DMT za 215 km2 (dužina trase 107 km, širina koridora 2km). U narednih 95 dana investitoru je dostavljen i DTP.

dtp dof

izgled DTP i DOF

Rezultati snimanja i obrade podataka:

  • Oblak tačaka: 15 tačaka/m2
  • DMT: manuelno editovane strukturne linije i obrada oblaka tačaka na fotogrametrijskim stanicama / format: TIN & grid 1m
  • DOF: rezolucija 20 cm/pix
  • DTP: kompletan sadržaj za razmeru 1:2500