EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Detekcija visokonaponske mreže

Za potrebe projektovanja nove trase dalekovoda, na području koridora Virpazar - Ulcinj (Crna Gora) izvršeno je LiDAR i aerofoto snimanje, ukupne dužine 40 km i širine zahvaćenog pojasa od 600 m (24 km2).

Nakon projekata u Bosni i Hercegovini, realizacijom ovog projekta MapSoft je još jednom pokazao sposobnost da na manjim projektima, uz prethodno nabavljene saglasnosti nadležnih službi, izvrši snimanje u regionu bez sletanja na teritoriju susedne zemlje. Osim toga, na ovom projektu je demonstrirana sposobnost veoma zahtevnog letenja/snimanja u contour flying režimu odnosno praćenja topologije terena, što je na datoj trasi predstavljao veliki izazov uzimajući u obzir konfiguraciju područja od interesa (visinska razlika od 1200 m).

profil trase CG

trajektorija CG

prikaz trajektorije aviona

Rezultati snimanja i obrade podataka:

  • digitalni ortofoto rezolucije 5 cm/pix i
  • klasifikovani, kolorizovani oblak tačaka u LAS formatu sa više od projektovanih 30 tačaka/m2 (ukupan broj tačaka na projektu: 5.1 milijardi).

vodovi CG 2

vodovi CG 1

prikaz oblaka tačaka (kolorizacija po visini levo i uz upotrebu aerofoto snimaka gore i desno)