EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Distribucija katastarskih podataka - Banja Luka

Realizacijom ovog projekta organima opštinske uprave Banja Luke omogućen je pristup podacima oko 20 katastarskih opština. Službenici opštine sada imaju pristup službenim podacima o preko 65000 parcela i preko 50000 objekata koji se održavaju i nalaze u bazi podataka digitalnog geodetskog plana.

Korisnici pored vizuelne navigacije mogu podatke da pretražuju preko osnovnih parametara parcele, kao i da na zahtev dobiju informacije o svakoj selektovanoj tački, parceli ili objektu.