EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Aerofotogrametrijsko snimanje

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji koja poseduje kompletan aerofotogrametrijski servis: od pribavljanja dozvola za letenje do isporuke finalnog proizvoda. Kamera i LiDAR sistem u vlasništvu kompanije olakšali su planiranje kampanja aerofoto/LiDAR snimanja, vreme realizacije projekata je smanjeno, proces izrade fotogrametrijskih produkata u potpunosti je tehnološki zaokružen, a otklonjena je zavisnost od raspoloživosti kapaciteta i vremena kompanija koje su MapSoftu ranije pružale uslugu snimanja. Kompanija je u mogućnosti da veoma brzo odreaguje na zahtev klijenata u Srbiji, regionu i Evropi, izvrši snimanje teritorija od interesa i isporuči kvalitetne produkte nakon obrade podataka. 

mapsoft aerial imaging

Letački servis se obavlja avionom visokih performansi proizvođača Aero-East-Europe iz Kraljeva (http://aeroeast.net) koji omogućava snimanje kako većih teritorija, tako i mikrolokacija. Ovaj avion ima izuzetne letačke karakteristike u pogledu aerofoto i LiDAR snimanja - autonomiju letenja do 10 časova, veliku stabilnost pri malim brzinama letenja, a kompanija Aero-East-Europe ga je specijalno dizajnirala i izradila za potrebe snimanja. 

sila750 

Aerofotogrametrijsko snimanje se obavlja jednom od najsavremenijih digitalnih kamera visoke rezolucije, a LiDAR snimanje veoma kvalitetnim sistemom opremljenim žirostabilizatorom i GPS/INS sistemom.  

aerofoto snimanje Kopaonik

Realizovano aerofotogrametrijsko snimanje područja Nacionalnog  parka Kopaonik


Pored dominantnog aerofotogrametrijskog načina snimanja digitalnom fotogrametrijskom kamerom čija platforma je avion, MapSoft pruža usluge i snimanja mikrolokacija uz pomoć bespilotnih letelica ili balona. 

Primer snimanja arheološkog nalazišta Felix Romuliana iz balona