EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

3D city

Potreba za 3D modelima gradova značajno raste u mnogim oblastima primene. Najčešći korisnici 3D informacija su arhitekte, urbanisti i prostorni planeri. Informacije ove vrste su od izuzetnog značaja kako u projektovanju i izgradnji novih gradskih područja i saobraćajnica, tj. širenju gradova, tako i za rekonstrukciju i održavanje postojeće infrastrukture. Veliko interesovanje za 3D podacima dolazi i od komunalnih sistema jer 3D modeli omogućavaju lakše sagledavanje postojećih sistema vodova, kanalizacije i sl. kao i sanacije na njima. Jedna savremena oblast koja ima ogromne potrebe za 3D podacima je oblast mobilnih telekomunikacija. 3D modeli su jako značajni za planiranje lokacija i postavljanje telekomunikacionih antena i savlađivanje tzv. 'mrtvih područja' mobilne telefonije. Veliko interesovanje za podacima ove vrste dolazi i od kompanija za mikro-klimatska istraživanja, ekologiju, analizu zagađenosti vazduha i proučavanje prostiranja zvuka i elektro-magnetnih talasa. Takođe jedna savremena oblast, razvoj navigacionih sistema u automobilima proučava primenu trodimenzionalnih podataka za razvoj što savremenijih sistema koji bi služili kao velika pomoć vozačima u gradovima. Takođe postoje tendencije da turističke agencije na sličan način prikažu svoje ponude i lokacije i tako privuku pažnju potencijalnih turista, a njima da na mnogo jednostavniji način dođu do željenih informacija.

3D modeliranje grada je veoma složen i obiman posao. Iz tog razloga veoma bitnu ulogu ima automatizacija celog procesa. Kombinovanjem raznih izvora podataka sa tehnikama za digitalnu obradu slika dobivaju se zavidni rezultati u procesu automatizacije prikupljanja geometrijskih i opisnih podataka prilikom modeliranja.<

Kod 3D modeliranja jedan od najvažnijih aspekata je i detaljnost modela. U skladu sa međunarodnim standardima MapSoft izrađuje modele raznih detaljnosti:

3D city

Potreba za 3D modelima gradova značajno raste u mnogim oblastima primene. Najčešći korisnici 3D informacija su arhitekte, urbanisti i prostorni planeri. Informacije ove vrste su od izuzetnog značaja kako u projektovanju i izgradnji novih gradskih područja i saobraćajnica, tj. širenju gradova, tako i za rekonstrukciju i održavanje postojeće infrastrukture. Veliko interesovanje za 3D podacima dolazi i od komunalnih sistema jer 3D modeli omogućavaju lakše sagledavanje postojećih sistema vodova, kanalizacije i sl. kao i sanacije na njima. Jedna savremena oblast koja ima ogromne potrebe za 3D podacima je oblast mobilnih telekomunikacija. 3D modeli su jako značajni za planiranje lokacija i postavljanje telekomunikacionih antena i savlađivanje tzv. 'mrtvih područja' mobilne telefonije. Veliko interesovanje za podacima ove vrste dolazi i od kompanija za mikro-klimatska istraživanja, ekologiju, analizu zagađenosti vazduha i proučavanje prostiranja zvuka i elektro-magnetnih talasa. Takođe jedna savremena oblast, razvoj navigacionih sistema u automobilima proučava primenu trodimenzionalnih podataka za razvoj što savremenijih sistema koji bi služili kao velika pomoć vozačima u gradovima. Takođe postoje tendencije da turističke agencije na sličan način prikažu svoje ponude i lokacije i tako privuku pažnju potencijalnih turista, a njima da na mnogo jednostavniji način dođu do željenih informacija.

3D modeliranje grada je veoma složen i obiman posao. Iz tog razloga veoma bitnu ulogu ima automatizacija celog procesa. Kombinovanjem raznih izvora podataka sa tehnikama za digitalnu obradu slika dobivaju se zavidni rezultati u procesu automatizacije prikupljanja geometrijskih i opisnih podataka prilikom modeliranja.<

Kod 3D modeliranja jedan od najvažnijih aspekata je i detaljnost modela. U skladu sa međunarodnim standardima MapSoft izrađuje modele raznih detaljnosti:

LOD0 (Level of details 0)

Šire poznat kao 2.5 digitalni model terena, gde objekti mogu biti predstavljeni kao 2D ili 3D poligoni projekcije temelja ili krova na ravan. Često se preko ovih modela postavlja ortofoto ili vrši senčenje na osnovu podataka digitalnog modela terena.

 

Arheološko nalazište Felix Romuliana – model generisan na osnovu digitalnog modela površi i ortofotoa nastalog kombinacijom snimaka nastalih iz aerofotogrametrijskih snimaka iz aviona i balona.

 3D city

Digitalni topografski plan – 3D model generisan iz podataka digitalnog topografskog plana razmere 1:2500, digitalnog modela terena i ortofotoa.

LOD1

Nivo detaljnosti gde se zgrade predstavljaju kao prizme, a krovovi se predstavljaju kao ravni. Ovaj način modeliranja često se koristi kod izrade 3D modela za veće teritorije.

 

3D model grada Beograda – generisanje 3D modela sa nivoom LOD1 iz poligona zgrada Digitalne topografske karte Beograda razmere 1:5000, sa izmerenom visinom svakog objekta iz fotogrametrijskog modela.

 

3D model grada Pirota – generisanje 3D modela sa nivoom LOD1 iz poligona zgrada Digitalne topografske karte Pirota razmere 1:5000, sa izmerenom visinom svakog objekta iz fotogrametrijskog modela.

LOD2

Nivo detaljnosti gde se krovovi detaljno predstavljaju i odvajaju od zgrade.

Istorijsko kulturna celina Sremski Karlovci – 3D model izrađen kombinovanjem aerototogrametrijskih i terestričkih snimaka.

LOD3

Označava nivo detaljnosti gde se zgrade dopunjuju detaljima na spoljnim zidovima i krovu.Prostorno-istorijska celine “Dositejev licej” u Beogradu. 3D model izrađen kombinovanjem aerototogrametrijskih i terestričkih snimaka.

Renderovani 3D model prostorne-istorijske celine, sa realnim teksturama:

Kapela mira – renderovani 3D model Kapele mira u Sremskim Karlovcima

LOD4

Označava nivo detaljnosti gde se zgrade dopunjuju unutrašnjošću zgrada. Zgrade u LOD4 se sastoje od soba, unutrašnjih vrata, stepeništa i nameštaja.