EnglishSrpski

The most valuable part of MapSoft is a young and professional team providing professional services in design, development and delivery solutions. Our references and clients are our best reference ...

Nastavak LiDAR snimanja u BiH

Novo LiDAR snimanje, veća teritorija od interesa... 

Nakon uspešno završenog projekta LiDAR i aerofoto snimanja rečnih tokova na delu Federacije Bosne i Hercegovine, MapSoft će tokom jeseni 2018. nastaviti snimanje preostalog dela vodotokova i za potrebe investitora (međunarodni konzorcijum WYG International B.V.) izraditi georeferencirani oblak tačaka i digitalni ortofoto. Kao i u prolećnoj kampanji, cilj projekta je izrada karata rizika od poplava na području Bosne i Hercegovine.

Ukupna površina od interesa je cca 3.300 km2, a MapSoft je na ovom projektu angažovan kao deo konzorcijuma sa kompanijom Flycom. 

bosna 3300 

Last modified on Thursday, 19 December 2019 13:58