EnglishSrpski

Članci

ISO 9001:2015

Februara 2012. godine MapSoft d.o.o. je uveo Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, a sve u cilju unapređenja procesa proizvodnje i pružanja kvalitetnijih usluga svojim klijentima. U februaru 2018. kompanija je izvršila tranziciju na sistem 9001:2015 nakon uspešne resertifikacione provere od strane JUQS, Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta.