EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

Završena komasacija u K.O. Despotovo

Novo lice katastarske opštine Despotovo (opština Bačka Palanka)...

Uz prisustvo predstavnika opštine Bačka Palanka 17.06.2016. godine je izvršena primopredaja dokumentacije čime su i zvanično okončani radovi na katastarskom premeru građevinskog reona i komasacionom premeru vangrađevinskog reona u katastarskoj opštini Despotovo. Geodetsko-tehničke radove na ovom projektu izvodio je konzorcijum koga čine MapSoft d.o.o. (vođa konzorcijuma, Beograd), AB&CO Geosystems d.o.o. (Novi Sad), Geo-zoom d.o.o. (Kraljevo) i ABA geodetska kuća d.o.o. (Beograd). 

Uz novu mrežu puteva i kanala koji će omogućiti jednostavniji i ekonomičniji pristup obradivom zemljištu, pozitivni efekti projekta se mogu sagledati i kroz smanjenje broja parcela odnosno povećanje njihove površine. Broj parcela je sa početnih 5240 smanjen na 2022, a prosečna veličina parcele sa 7322 m2 povećana na 17334 m2, što predstavlja uvećanje za 2,5 puta. Ukupan broj učesnika komasacije bio je 987.

staro novo stanje 

Kartografski prikaz dela teritorije K.O. Despotovo (stanje pre i posle izvršene komasacije)

U toku realizacije ovog projekta, a u cilju boljeg informisanja učesnika komasacije, MapSoft je kreirao web portal na kome se osim podataka relevantnih za projekat (stanje radova, vesti i najave) prikaz rezultata mogao videti i na interaktivnoj mapi.

despotovo predaja

Primopredaja dokumentacije

mreza puteva kanala

Nova mreža puteva i kanala u K.O. Despotovo 

Last modified on utorak, 06 jun 2017 08:13