EnglishSrpski

The most valuable part of MapSoft is a young and professional team providing professional services in design, development and delivery solutions. Our references and clients are our best reference ...

Nova komasacija - K.o. Neštin

Novi ugovor o realizaciji geodetsko-tehničkih radova u opštini Bačka Palanka...

Krajem januara 2018. godine sa opštinom Bačka Palanka potpisan je ugovor o realizaciji geodetsko-tehničkih radova, komasacionoj proceni, katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta u postupku komasacije u K.o. Neštin (opština Bačka Palanka). Okvirni rok za realizaciju ovog ugovora je 30 meseci, a geodetsko-tehnički i ostali radovi odnose se na površinu od 2986 ha.

nestin vest