EnglishSrpski

The most valuable part of MapSoft is a young and professional team providing professional services in design, development and delivery solutions. Our references and clients are our best reference ...

LiDAR u službi hidroloških analiza

Izvođenje LiDAR snimanja za potrebe izrade karata rizika od poplava ... 

Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, sledeći EU Direktivu 2007/60/EC koja se odnosi na procenu i upravljanje rizicima od poplava, doneta je odluka o izradi karata rizika od poplava na području Bosne i Hercegovine.  Jedan od najefikasnijih načina izrade ovih karata tj. izvođenja hidroloških analiza i modeliranja je prikupljanje prostornih podataka LiDAR tehnikom. Ovi podaci predstavljaju vrlo efikasan alat za definisanje prioriteta odnosno tehničkih, finansijskih i političkih odluka koje se tiču upravljanja rizicima od poplava.

Na tenderu koji je raspisao međunarodni konzorcijum WYG International B.V. (Netherlands) MapSoft je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, te će tokom aprila 2018. godine biti angažovan na LiDAR snimanju vodenih tokova na području Federacije Bosne i Hercegovine, približne površine 1000 km2.

rivers FBiH