EnglishSrpski

The most valuable part of MapSoft is a young and professional team providing professional services in design, development and delivery solutions. Our references and clients are our best reference ...

Podloge za autoput Beograd-Južni Jadran

Izrada topografskih podloga autoputa Beograd - Južni Jadran... 

Sredinom septembra 2017. godine MapSoft je priveo kraju realizaciju projekta izrade topografskih podloga za potrebe izrade Idejnog projekta autoputa Beograd - Južni Jadran, sekcija III: Požega  - Boljare (granica sa Republikom Crnom Gorom) za potrebe kompanije China Communication Construction Company, sa kojom je ugovor potpisan maja 2017.

U sklopu realizacije geodetsko-fotogrametrijskih radova MapSoft je na osnovu aerofoto i LiDAR snimanja izradio digitalni ortofoto rezolucije 20 cm/pix, model terena na osnovu LiDAR i aerofoto snimanja i topografske planove područja od interesa (21.500 ha).

lidar ivanjica